PĀRVALDES PIEŅEMŠANAS LAIKI

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Iedzīvotāju pieņemšana

Pārvaldes vadītājs

Juris Upmalis

26162380

juris.upmalis@talsi.lv

O. 15-18

Sekretāre

Sanda Štube

63291356

28374366

sanda.stube@talsi.lv

pieņem pārvaldes darba laikā

Vecākā

grāmatvede

Gunta Bakanovska

22026018

gunta.bakanovska@talsi.lv

pieņem pārvaldes darba laikā

Kasiere

Solvita Ose 

28389895

  lauciene.parvalde@talsi.lv

P. 8 — 12 un 13 — 16.30
O. 8 — 12 un 13 — 17.30
T. 8 — 12 un 13 — 16.30
C. 8 — 12 un 13 — 16.30
P. 8 — 12 un 13 — 15.30‏

Komunālās

daļas speciālists

Ints Bakanovskis

26127115 lauciene.parvalde@talsi.lv

P. 9-12

O. 17.-18

Kapsētu pārzinis

Madara  Birzleja

26632522
lauciene.parvalde@talsi.lv