Pirmskolas izglītības iestādes «BITĪTE» struktūra

Vadītāja

Ivika ZēbergaSaimniecības pārzine

Aiga Krauze

Mūzikas skolotāja

Agrita Priedniece

Pavāre

Elita Bortele

Logopēde

Antra Puriņa

Pavāra palīgs

Sanita Vilka

Rūķu grupa ( 1,5 – 3 g.v.)

Skolotājas:

Ļubova Ņikonova

Dace Zeltiņa

Skolotāju palīgs

Iveta Grigoroviča

Vāverēnu grupa

( 4-6 g.v.)

Skolotājas:

Sarmīte Prātiņa

Inese Briede

Skolotāju palīgs

Sanita Vitmane


Sētniece

Dzidra Kreicberga