PĀRVALDĒ PIEŅEM TALSU NOVADA SPECIĀLISTI

PIEŅEMŠANAS LAIKI

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Iedzīvotāju pieņemšana

Sociālais dienests

Sociālā darbiniece

Zane Vītoliņa

25415907

zane.vitolina@talsi.lv

P. 9-12 un 13-16

O. 9-12 un 13-18

C. 9-12 un 13-16

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Lolita Šnikvalde

28396855

lolita.snikvalde@talsi.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētaja vietniece

Dace Spade

29464059

dace.spade@talsi.lv

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJAS VIENOŠANĀS

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas inspektors

Kristaps Koloda

22019149

kristaps.koloda@talsi.lv

  

mēneša otrā otrdiena 14-16

Nekustamā īpašuma nodaļa

Nekustamā īpašuma speciālists

Guntis Bērziņš

26326288

guntis.berzins@talsi.lv

Ceturtdienās 9.00 – 12.00

Konsultācijas lauksaimniekiem

Talsu novada lauku attīstības konsultants

Lita Jēce

29207673

lita.jece@llkc.lv

Katra mēneša pirmajā trešdienā

10.00- 12.00