LAUCIENES PAGASTA PĀRVALDĒ PIEŅEM TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTI:

Sociālais dienests: Sociālā darbiniece Zane Vītoliņa

Tel.63237672, 25415907, e-pasts: zane.vitolina@talsi.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem: Lolita Šnikvalde

Tel.63237672, 28396855, e-pasts: lolita.snikvalde@talsi.lv