LAUCIENES PAGASTA PĀRVALDĒ PIEŅEM TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLISTI:

Sociālais dienests: sociālā darbiniece Zane Vītoliņa, tel. 25415907,

e-pasts zane.vitolina@talsi.lv

Sociālais darbinieks darbā ģimenēm ar bērniem Lolita Šnikvalde, tel 28396855,

e-pasts lolita.snikvalde@talsi.lv