LAUCIENES PAGASTA PĀRVALDES KASES DARBA LAIKS

Pirmdiena
800 – 1200
1300 – 1630
Otrdiena
800 – 1200
1300 – 1730
Trešdiena
800 – 1200
1300 – 1630
Ceturtdiena
800 – 1200
1300 – 1630
Piektdiena
800 – 1200
1300 – 1530

Laucienes pagasta pārvaldē var iesniegt ūdens skaitītāja rādījumus no katra mēneša 23.datuma līdz mēneša beigām, atstājot pagasta pārvaldes 1.stāvā kastītē pie kases, sūtot sms uz tel.nr.28389895 vai sūtot e-pastu uz  lauciene.parvalde@talsi.lvLAUCIENES PAGASTA PĀRVALDES KASĒ IESPĒJAMS NORĒĶINĀTIES PAR ŠĀDIEM MAKSĀJUMIEM

MAKSĀJUMI TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAI

 • komunālie maksājumi;
 • maksa par nekustamā īpašuma nodokli;
 • maksa par zemes nomu;
 • telpu noma;
 • kapavietas noma


Norēķinu rekvizīti un konti:

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90009113532
adrese — Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201‏

A/S „SEB banka"

LV49UNLA0028700130033

UNLALV2X

A/S „Citadele banka"

LV85PARX0012750880002

PARXLV22

A/S Swedbank

LV79HABA0001402059015

HABALV22

A/S DnB NORD Banka

LV45RIKO0002013183564

RIKOLV2X


KASĒ VAR NORĒĶINĀTIES ARĪ PAR SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS" KOMUNĀLO PAKALPOJUMU MAKSĀJUMIEM PĒC RĒĶINA.

MAKSĀJUMI TALSU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDEI:

 • pirmsskolas izglītības iestāžu maksājumi;
 • Talsu novada sporta skolas maksājumi;
 • Talsu novada mūzikas skolas maksājumi;
 • Talsu novada mākslas skolas maksājumi;
 • Talsu novada bērnu un jauniešu centra maksājumi;
 • Ēdināšanas maksa Talsu novada izglītības iestādēs.


Norēķinu rekvizīti un konti:

TALSU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3200
Reģ.Nr.90000011997
adrese — Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201‏

A/S „SEB banka"

LV91UNLA0028700130053

UNLALV2X

A/S „Citadele banka"

LV31PARX0002240070002

PARXLV22


MAKSĀJUMUS PIEŅEM TIKAI SKAIDRĀ NAUDĀ!!!