PAGASTA INFRASTRUKTŪRA


Ūdenssaimniecība: centralizēto ūdensvadu kopgarums=6.1 km; ko apsaimnieko-Laucienes pagasta pārvalde.

Ūdens apgādes urbumi

Numurs LVĢMC datu bāzē

Atrašanās vieta

Aizsargjoslas rādiuss, m

stingrā režīma aizsargjosla

bakterioloģiskā aizsargjosla

ķīmiskā aizsargjosla

P300143

Ūdensapgādes urbums „Grodi" (bij. „Reproduktors"), Laucienes pag.

10

Nav nepieciešama

245

P300398

Ūdensapgādes urbums „Centrs", Laucienes pag.

10

Nav nepieciešama

208

P300123

Ūdensapgādes urbums (rezervē), „Pansionāts Lauciene", Laucienes pag.

10

Nav nepieciešama

559

P300701

Ūdensapgādes urbums, „Pansionāts Lauciene", Laucienes pag.

10

Nav nepieciešama

559


Kanalizācija: centralizēto kanalizācijas tīklu kopgarums=4.16 km; apsaimnieko-Laucienes pagasta pārvalde


Pagasta ceļi: A-ceļi: kopgarums=18,08 km (0,94 km – melnais; 16.99 km – grants, bruģakmens 0.15 km); B-ceļi: kopgarums=56.32 km (0.77 km – melnais; 55.55 km – grants); C-ceļi: kopgarums=32.26 km (0.65 km – melnais; 31,61 km – grants; 1,10 km – bez seguma)
Kopā: 106.66km‏

Kapsētas:

Kadastra Nr.

Nosaukums

Platība (ha)

88700170061

88700170062

Pūckalna kapi

1,3

1,4

88700050126

Garlenes kapi

1,3

88700100068

Tuņņu kapi

0,8

88700130039

Klopenes kapi

1,5

88700060031

Oktes kapi

1,0

88700030011

Maķu kapi

1,66