LAUCIENES BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas misija ir veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību novadā, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas apmeklētāji, iekļauties tālākajā bibliotēkas informatizācijas procesā.

Bibliotēkas krājums ir universāls tiek dota iespēja sniegt informāciju dažādām iedzīvotāju grupām. Regulāri tiek norakstīta novecojusī literatūra un bibliotēkas fonds papildināts ar jaunu literatūru.

Darbā ar lasītājiem tiek izmantotas gan tradicionālās darba formas, piedāvājot un iesakot literatūru atbilstoši viņu interesēm, gan veidojot tematiskās literatūras izstādes un pasākumus. Ar jauniem periodiskiem izdevumiem var iepazīties avīžu plauktā. Bibliotēkā ir neliela bērnu nodaļa lasītava, ir 9 datori ,krāsainais printeris ,skeneris.

Bibliotēkas ikdienas darbsir pakārtots, lai arī bērniem no mazotnes gribētos nākt uz bibliotēku, iemīlētu grāmatu ,spēlētu spēles ,mums cieša sadarbība ir ar Laucienes PII „Bitīte" ,kuri bieži iegriežas bibliotēkā.

Bibliotēka apkalpo arī Laucienes pamatskolas skolēnus, kopīgi piedalāmies „Bērnu žūrijas" projektā .Diemžēl grāmatu ir tik cik ir. Skolēni izmanto internetu katru dienu.

Bibliotēkā iedzīvotāji bezmaksas var izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, kā arī iepazīties ar jaunākiem preses izdevumiem. pieejami arī maksas pakalpojumi- kopēšana, printēšana, skenēšana.


Laucienes pagasta bibliotēkas nolikums

Bibliotēkas reģistrācijas un akreditācijas apliecības

Noteikumi par maksas pakalpojumiem Talsu novada pašvaldības bibliotēkās

Bibliotēkas vēsture

1910.gada 18.jūlijā tika nodibināta Nurmuižas bibliotēkas biedrība. Viens no dibinātājiem bija pagasta darbvedis Teodors Akmeņkalējs.

No 1918.gada Nurmuižas bibliotēkas priekšnieks bija lauksaimniecības un pagasta vecākais Andrejs Alksnis, tās atrašanās vieta bija pārbūvētā Nurmuižas baznīcas krogā.

No 1991.gada bibliotēkas vadītāja- Daina Bočkore.

No 2005 .gada septembra mēneša bibliotēka atrodas bērnu dārzā „Bitīte".

2013.gada novembrī bibliotēkas akreditēja Latvijas Bibliotēku padome, piešķirot tai vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

Pieejamā periodika

Ievas Virtuve, Patiesā dzīve, Māja, OK, Ievas veselība, Ievas stāsti, Ievas Dārzs, Citādā Pasaule, Zintnieks, Ilustrētā Zinātne, Sīrups, Praktiskais Latvietis, Astes, Ieva,
Ilustrētā Junioriem, Talsu Vēstis, 36,6 Veselīgāk, 100 labi padomi, Kas jauns, Dārza Pasaule, Ievas Māja‏‏.