PĀRVALDES STRUKTŪRVIENĪBAS

Adrese

Vadītāja

Tālr.

E-pasts

Laucienes kultūras nams

„Kultūras nams"., Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov.,

LV-3285

Madara Vīķe

28609190

madara.vike@talsi.lv

Laucienes brīvā laika pavadīšanas centrs

«Laucienes skola», Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Luīze Ūrmane

28683771

luize.urmane@talsi.lv

Sporta centrs «Lauciene»

«Laucienes skola», Lauciene,, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Normunds Krūze

28385008

normunds.kruze@talsi.lv

Laucienes bibliotēka

«Bitītes», Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Daina Bočkore

25698128

daina.bockore@talsi.lv

Pļavu bibliotēka

«Pļavu skola», Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Benita Šuršina,

25768090

benita.sursina@talsi.lv

Ausekļu bibliotēka

Pansionāts «Lauciene», Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Raisa Prūse

22002513

raisa.pruse@talsi.lv

                                                                                   Pļavmuižas saieta nams

«Pļavu skola», Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

Dina Bērziņa

26559775

dina.berzina@talsi.lv


 PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

Adrese

Vadītājs/a

Tālr.

E-pasts

Laucienes pamatskola

Laucienes skola, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285

SignetaŠveiduka

63291459

signeta.sveiduka@talsi.lv


Laucienes pamatskolas skolēnu skaits: uz 01.01.2018 -108

Laucienes PII «Bitīte»

«Bitītes», Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV – 3285

Ivika Zēberga

63291616

ivika.zeberga@talsi.lv

Laucienes PII «Bitīte» bērnu skaits: uz 01.01.2018. – 43