LAUCIENES PII «BITĪTE»DARBA PLĀNS‏‎

2018. gada janvāris

Kad?

Plkst.

Kas?

03.01.

16:00

Jautrais brīdis “Maskošanās”/Vāverēnu gr./

05.01.

16:00

Kustību rotaļas par sniegu./Rūķu gr./

Datums tiks

precizēts

13:00

Skolotājiem: “Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanā 

pirmsskolā” lektores – Dace un Inese

11.01.

16:00

 Latvijas pļavās ievākto zāļu tēju degustācija./Vāverēnu gr./

16:00

  Kustību rotaļu pēcpusdiena “Veselīgs – neveselīgs”/Rūķu gr.

18.01.

16:00

Tematiskā pēcpusdiena “Mana mīļākā rotaļlieta” / Vāverēnu gr./

19.01

16:00

Taustāmo mīklu pēcpusdiena “Uzmini, kas es esmu”/Rūķu gr./

23.01

16:00

Dramatizācija “Trīs sivēntiņi un vilks”/Rūķu gr./
 

25.01

11:00

Izrāde “Vecīša cimdiņš” audzēkņu iestudējums./Vāverēnu gr./

29.01. – 01.02.

Kalendāru izstāde grupā. /Rūķu gr./

Pulksteņu izstāde /Vāverēnu gr./

Visu mēnesi

9:00 – 11:00

Turpinās Atvērto durvju dienas vecākiem/Vāverēnu gr./

-

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas process iestādē.