LAUCIENES PII «BITĪTE»DARBA PLĀNS‏‎

2017. gada oktobris


Kad?

Plkst.

Kas?

06.10
11:00

Muzeja apmeklējums. Izglītojošā programma «Mežā»

03.10. 16:00 Roku darbnīca «Sūnu ciems»/Rūķu gr./

11.10.

16:00 Kustību rotaļu pēcpusdiena /Rūķu gr./
13.10. 16:00

Tematiskā pēcpusdiena «Ko varam pagatavot no kokulapām»/Vāverēnu gr./

20.10.

10.00

Jautrais brīdis. /zālē/

18.10.

10.20

Roku darbnīca «Cepu, cepu kukulīti»/Rūķu gr./

25.10.

16:00 Roku darbnīca «rudens lapu pārvērtības»/Rūķu gr./

26.10.

16:00

Sporta izpriecas /Vāverēnu gr./

Datums, laiks tiks precizēts

Iestādes padomes sēde./pārcelta no iepriekšējā mēneša/