Laucienes PII „Bitīte” 2018 gada septembris


TĒMA: KOPĀ DODAMIES UZ ZINĪBU ZEMI.
ZIŅA BĒRNAM: KOPĀ DARBOTIES JAUTRĀK!
AUDZINOŠIE UZDEVUMI:
DROŠĪBA ( iepazīties ar drošības noteikumiem, iekšējās kārtības noteikumiem, izstrādāt grupas noteikumus = ievērot!)
PIEKLĀJĪBA (saki labrīt! uzredzēšanos! lūdzu! Paldies! Esi pieklājīgs vienmēr un visur.)
DRAUDZĪBA (esi draudzīgs, pieklājīgs, mācies dalīties..)