Laucienes PII „Bitīte” 2019. gada janvaris

Ziņa bērnam – Ziemā ir auksti!

Audzinošie uzdevumi:
1) Rotaļājoties laukā esi uzmanīgs un ievēro drošību,
2) Rūpējies un esi atbildīgs par savu veselību

5.01 11.20 Kustību rotaļas ar ragavām. /Vāverēnu gr./
7. – 11.01.
Kalendāru izstāde. /Rūķu gr./
11.01 11.00 Zīmējumi sniegā ar krāsainu ūdeni./Rūķu gr./
10.01 11.20 Zīmēšana uz sniega ar krāsām./Vāverēnu gr./
16.01 16.00 Eksperimenti ar ūdeni “Ledus skulptūras”/Vāverēnu gr./
17.01
Teātra izrāde “Vecīša cimdiņš.”/Rūķu gr./
24.01 11.20 “cimdu un cepuru parāde” jautrais brīdis/Vāverēnu gr./
24.01
Taustāmās mīklas “Brīnummaisiņš”/Rūķu gr./
Datums tiks precizēts 13.00 Pedagoģiskās padomes sēde.
Datums tiks precizēts 16.00 Iestādes padomes sēde.
1.02
Radošais kopdarbs “Mana māja”/Rūķu gr./