Sociālā aprūpe

Pansionāts nodrošina iemītniekus:

 • ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 • apgādā iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
 • organizē iemītnieku medicīnisko aprūpi;
 • organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
 • veic sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • ja nepieciešams, apgādā iemītnieku ar rehabilitācijas līdzekļiem;
 • organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
 • organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
 • organizē palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"
 • Pansionāts "Lauciene"