Logopēdu seminārs Laucienes PII „Bitīte”

Logopēdu seminārs Laucienes PII „Bitīte”
Logopēdu seminārs Laucienes PII „Bitīte” 0

30. oktobrī Laucienes pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte" notika logopēdu seminārs, kurā piedalījās 19 Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu logopēdi. Šāda kopā sanākšana ir izveidojusies kā tradīcija vairāku gadu garumā.

Šajā dienā ciemiņi varēja apskatīt un iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, pašgatavotām galda spēlēm bērnu lasītprasmju pilnveidošanai. Šos materiālus sagatavoja izglītības iestādes „Bitīte" skolotājas. Uzslavas guva pedagogu gatavotās dekorācijas dažādu pasaku iestudēšanai.

Semināra laikā logopēdiem bija iespēja noskatīties „Ežu" un „Vāveru" grupu bērnu iestudētās izrādes pēc latviešu tautas pasaku „Kā kokiem izgāja" un „Rācenis" motīviem.

Pēc tam logopēdi tika iepazīstināti ar konferencē „Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana" gūtajām interesantākajām atziņām. Konference notika šī gada 19. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Vēlāk ciemiņi tika iepazīstināti ar iestādi. Tad pie kafijas tases un iestādes virtuvē gatavotiem cienastiem, logopēdu apvienības vadītāja Mārīte Reinfelde iepazīstināja ar jaunā mācību gada darba plānu un tika apspriesti aktuālākie jautājumi.

Lai šī tikšanās reize izdotos, paldies jāsaka visiem iestādes darbiniekiem!

Dažas atsauksmes:

  • Paldies par jauko, gaišo noskaņu bērnudārzā!
  • Mīļš paldies! Ja viss, ko dari iet caur sirdi, tad to var sajust!
  • Paldies! Ļoti skaists, gaumīgi iekārtots bērnudārzs un grupiņas. Mīļa uzņemšana!
  • Mīļi, jauki, sirsnīgi, ļoti patīkami!
  • Sirsnīgs paldies par jauko tikšanos!
  • Mīļš paldies virtuves meitenēm par cienastu!
  • Ļoti sirsnīgs seminārs! Paldies par ieguldīto darbu!


Laucienes PII „Bitīte" logopēds Inga Gintere