PAZIŅOJUMS PAR SILTĀ ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKŠANU LAUCIENĒ

PAZIŅOJUMS PAR SILTĀ ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKŠANU LAUCIENĒ

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

PAZIŅOJUMS PAR SILTĀ ŪDENS PADEVES PĀRTRAUKŠANU LAUCIENĒ

SIA „Talsu namsaimnieks" informē:

Sakarā ar katlu māju un iekārtu profilaktisko pārbaudi, laika periodā no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.