SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” PĀRSTĀVJU TIKŠANĀS LAIKI AR IEDZĪVOTĀJIEM PAGASTU PĀRVALDĒS 2015.GADA JŪNIJ

SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” PĀRSTĀVJU TIKŠANĀS LAIKI AR IEDZĪVOTĀJIEM PAGASTU PĀRVALDĒS 2015.GADA JŪNIJ

VIETA

DATUMS

LAIKS

SPECIĀLISTA AMATS, VĀRDS, UZVĀRDS

Īves pagasta pārvalde

2.jūnijs

13:30 - 15:00

Namu apsaimniekošanas speciālists Jānis Svarinskis
Siltumenerģētikas tehniķis Modris Freibergs
Jurista palīdze Tatjana Drozda

Valdgales pagasta pārvalde

2.jūnijs

15:30 - 17:00

Namu apsaimniekošanas speciālists Jānis Svarinskis
Siltumenerģētikas tehniķis Modris Freibergs
Jurista palīdze Tatjana Drozda

Laucienes pagasta pārvalde

9.jūnijs

9:00 - 10:30

Namu pārvaldnieks Guntis Eizenbergs
Valdes locekļi Edgars Šterns un Gatis Blumbahs

Balgales pagasta pārvalde

9.jūnijs

10:45 - 12:15

Namu pārvaldnieks Guntis Eizenbergs
Valdes locekļi Edgars Šterns un Gatis Blumbahs

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde

9.jūnijs

9:00 - 11:00

Namu apsaimniekošanas speciāliste Sigita Mazzariņa
Valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš
Finanšu direktore Agnese Girbe

Ģibuļu pagasta pārvalde

9.jūnijs

13:30 - 15:30

Namu pārvaldnieks Guntis Eizenbergs
Valdes loceklis Gatis Blumbahs

Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs

9.jūnijs

13:30 - 15:00

Namu apsaimniekošanas speciālists Jānis Svarinskis
Valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš
Finanšu direktore Agnese Girbe

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde

9.jūnijs

15:30 - 17:00

Namu apsaimniekošanas speciālists Jānis Svarinskis
Valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš
Finanšu direktore Agnese Girbe

Virbu pagasta pārvalde

9.jūnijs

13:30 - 14:30

Namu apsaimniekošanas speciāliste Sigita Mazzariņa
Valdes loceklis Edgars Šterns

Strazdes pagasta pārvalde

9.jūnijs

15:00 - 16:00

Namu apsaimniekošanas speciāliste Sigita Mazzariņa
Valdes loceklis Edgars Šterns