Laucienes pamatskolai – 135 gadu jubilejas salidojums 2015.gada 30.maijā

Laucienes pamatskolai – 135 gadu jubilejas salidojums 2015.gada 30.maijā

Salidojuma dienas kārtība


1.

Reģistrēšanās skolā

no plkst.1100


2.

Piemiņas brīdis aizsaulē aizgājušajiem pedagogiem un absolventiem Pūckalna kapsētā

1100


3.

Svētbrīdis un skolas karoga iesvētīšana Nurmes baznīcā

1200


4.

Audzināšanas tradīcijas laikmetu griežos" sarunas kopā ar LU profesori Dr. pead.

Aīdu Krūzi BLPC jeb ēkā skolas pagalmā

1400


5.

Svinīgais pasākums Laucienes kultūras namā

1700


6.

Absolventu satikšanās sporta zālē un iespēja apskatīt skolu

1900 – 2200


7.

Salidojuma ballē izklaidēs grupa „Stende" (skolas sporta zālē)

2200

Skolas kolektīvs īpaši gaidīsbijušos pedagogus un skolas darbiniekus.

135 jubilejas koncerta apmeklējums EUR 5,00

Līdzi jāņem groziņš!

Skaistas atmiņas par skolas gadiem un labs garastāvoklis!