LIELIE - MAZAJIEM

LIELIE - MAZAJIEM
LIELIE - MAZAJIEM 0

11. maijā Laucienes pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte" ieradās Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris, mājturības skolotājs Jānis Bērziņš un 9. klases zēni.

Ciemiņi atbrauca ar dāvanām. Divu mēnešu garumā mājturības stundās 9. klases zēni gatavoja izglītojošas, ekoloģiskas rotaļlietas no koka, apstrādātas ar lineļļu.

Ar materiāliem palīdzēja un atbalstīja SIA "Krauzers" un AS "Ingrid D", kā arī Laucienes pagasta pārvaldes vadītājs.

Rotaļlietas ir kvalitatīvas, interesantas un rokām patīkamas. Katra detaļa ir pārdomāta un droša bērniem.

Domāju, ka paši gatavotāji bija gandarīti redzēt prieku bērnu acīs par aizraujošajām rotaļlietām.

Paldies Talsu Valsts ģimnāzijai par lielisko ideju iepriecināt mazos!

Laucienes PII "Bitīte" vadītāja Ivika Zēberga