Izstādes Laucienes bibliotēka

Izstādes Laucienes bibliotēka

no 15.marta -31.martam

       Pļavmuižas saieta nama Mākslas studijas izstāde "Lauciene”

 

 

No 15.marta – literatūras izstāde: ”Dzīve turpinās , bet sāpes paliek…”

                      25.marts –komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

 

Pūpolsvētdiena. Tradīcijas un ticējumi

 

No 15.marta Lieldienu izstādes noformējums bibliotēkā-"Pūpol, pūpol, apaļš kā pūpols.