Atklātās integrētās rotaļnodarbības Laucienes PII „Bitītē”

Atklātās integrētās rotaļnodarbības Laucienes PII „Bitītē”
Atklātās integrētās rotaļnodarbības Laucienes PII „Bitītē” 0Atklātās integrētās rotaļnodarbības Laucienes PII „Bitītē” 1Atklātās integrētās rotaļnodarbības Laucienes PII „Bitītē” 2

Šī mācību gada tēma Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir „Bērna valodas, runas attīstība stiprinot bērnos nacionālās piederības izjūtu un patriotisko audzināšanu, izmantojot darbā integrētās mācību metodes, modernās informāciju tehnoloģijas".

Tāpēc 2. martā aicinājām uz mūsu iestādi kolēģus no Talsu, Rojas novadiem vērot atklātās nodarbības runas attīstībā. Tā kā nedēļas tēma ir „Transports", tad nodarbībās tika iepazīta, izpētīta šī tēma.

1,5 – 4 gadus vecie „Rūķi", skolotāju Ļubas, Daces, skolotāju palīga Ivetas pavadībā „devās ceļojumā uz Madagaskaru" un tur iepazinās ar dažādiem transporta veidiem, vingrinājās prasmē pabeigt iesākto teikumu, paplašināja vārdu krājumu, veica kustības saskaņā ar ritmu, skaitīja vārdus tekstā, veidoja paplašinātus teikumus, vingrinājās salikt transporta līdzekli no detaļām.

5-6 gadīgie „Vāverēni" kopā ar skolotāju Inesi, skolotāju palīgu Sanitu pilnveidoja domāšanas operācijas – salīdzināšanu, vispārināšanu, abstrahēšanu, paplašināja vārdu krājumu ar transporta veidu nosaukumiem, veidoja skaņu kultūru regulējot balss stiprumu un atdarinot dažādas transporta līdzekļu skaņas, pilnveidoja lasītprasmi, aplicēja transporta līdzekli no ģeometriskām figūrām.

Nodarbību bagātināja mūzikas skolotāja Agrita un logopēde Inga ar dziesmām un skaņu vingrinājumiem.

Pedagogi( kopskaitā 30), novada speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Dace Ivanova, Bērnu tiesību aizsardzības inspektore Dace Upleja aplūkoja grupiņas, iepazinās ar mūsu iestādes ikdienas darbu un aplūkoja jauno bērnu radošo darbu izstādi „Es no pasaciņas nāku.."

Karstu piparmētru tēju baudot, analizējām nodarbībās paveikto un uzklausījām kolēģu ieteikumus un vērtējumu.

Paldies visām čaklajām Bitītes meitenēm par ieguldīto darbu ciemiņu uzņemšanā un bērniem par labo zināšanu demonstrēšanu un pozitīvajām emocijām ciemiņu klātbūtnē!

Vadītāja Ivika Zēberga