Metenis

13. februārī Laucienes PII "Bitītē" viesojās kolēģi no Talsu, Rojas, Mērsraga novadiem, lai piedalītos Meteņdienas svinībās. Rādījām kā svin Meteni pēc latviskām tradīcijām, ar rotaļām, vecu lietu dedzināšanu, vizināšanos ar kamanām, kliegšanu skrienot pār lauku, kurmju rakumu spārdīšanu, kā arī zelta naudas meklēšanu ( bērniem kabatās jābūt!). Svētku nobeigumā, bērni tika pie cūkas šņukurīšiem, bet ciemiņus cienājām ar Meteņdienas tradicionālo ēdienu, vārītu uz ugunskura - Grūdeni.
Lielu paldies saku savai komandai par atsaucību, stiepjot no mājām trūkstošās lietas, par radošu izdomu, darbu un viesmīlību! Malači!