Veselību veicinošs pasākums

projekts 9.2.4.2.“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” jauns nodarbību cikls veselīga dzīvesveida popularizēšanai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
Nodarbību mērķis ir ieinteresēt bērnus iesaistīties aktivitātēs, veidojot izpratni un pozitīvu attieksmi pret veselīgu – fiziski aktīvu dzīvesveidu.
Pasākuma ievadā bērniem saprotamā un atraktīvā veidā tiek diskutēts par veselīgiem un neveselīgiem ieradumiem un to nozīmi bērnu fiziskajā un emocionālajā attīstībā. Turpinājumā seko daudzveidīgas fiziskās aktivitātes, kurās bērni piedalās ar lielu entuziasmu un pašatdevi.
Nodarbības beigās bērni izbaudīja īstu burbuļšovu. Kopā ar bērniem darbojās profesionālas fitnesa treneres.
Rādīt vairāk