Skolotāju sporta diena Stendē.

Skolotāji arī pelnījuši aktivitātes ārpus skolas ierastā ritma. Bija jautra un aktīva diena.
Jauku vasaru!