2018. gada 8. maijā PII "Bitītes"audzēkņi jautrojās klaunu muzejā.