Talka

21.04. pēc mācību stundām visi skolēni un darbinieki piedalījās savas skolas apkārtnes sakopšanā. Prieks par sakopto apkārtni un labi padarīto darbu.